MÅLSETTING OG BÆRENDE PRINSIPPER Bransjenormen tar utgangspunkt i de tre bærende pilarene for smittevern som Helsedirektoratet har basert sine veiledere på: Tiltakene er basert på en risikovurdering av vanlige aktiviteter innenfor næringen. Vi presiserer at hver enkelt virksomhet likevel må gjøre egne vurderinger og iverksette de tiltak som de mener er nødvendige, utfra størrelsen på virksomheten, gjestegrunnlaget og praktiske hensyn.

Område: Scootertur , hundekjøring, ridning, hest og kjerre/ slede, o.l.

Tiltak: Sørg for at bare gjester som kommer fra samme husstand, deler scooter eller hundekjøringsslede. Personlig utstyr rengjøres på anbefalt måte mellom hver gjest. For utstyr som er nært ansiktet, for eksempel hjelm, briller, balaklava o.l. er rengjøring ekstra viktig. Det samme gjelder hansker. Kontakt leverandør av utstyr for informasjon om hvordan utstyret kan rengjøres . Alternativt settes slikt utstyr i 2 døgns karantene.

FELLES SMITTEVERNTILTAK FOR NATURBASERTE OPPLEVELSER

Personer med symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke delta på aktiviteter. Dette gjelder både gjester og ansatte. Sørg for at det ikke oppstår trengsel. Juster antallet deltakere i en gruppe/ på en aktivitet slik at avstandskrav og andre smitteverntiltak kan overholdes. Sørg for at gjester som ikke tilhører samme husstand, kan holde 1 meter avstand til hverandre. Oppfordre gjester til håndvask før deltakelse på aktivitet. Der dette er vanskelig bør man legge til rette for håndhygiene på annen måte, for eksempel ved en kombinasjon av våtservietter og hånddesinfeksjon. Sett opp oppslag rettet mot gjester hvor de oppfordres til å vise hensyn, og å holde avstand til hverandre. Sørg for hyppig og godt renhold av servicebygg, toalett og lignende. Sørg for at utsatte flater rengjøres mellom hver gjestegruppe. Sørg for at personlig utstyr rengjøres mellom hver gjest. Utstyr som er nært ansiktet rengjøres ekstra godt. Som et alternativ kan slikt utstyr settes i 2 døgn karantene. Øvrig utstyr rengjøres regelmessig i henhold til ordinære renholdsrutiner. Eventuell servering av mat og drikke må foregå på en måte som gjør at gjester ikke kommer i kontakt med hverandre sin mat/serveringsutstyr. For bedrifter med stor serveringsvirksomhet anbefales å følge rådene i bransjenorm for servering. Organisere ansatte i faste crew så langt det lar seg gjøre. Sørge for gode, skriftlige rutiner og god opplæring av alle ansatte.